Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

stresstosuccess
1048 6d7d 500
stresstosuccess
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
stresstosuccess

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viafollow-me follow-me
stresstosuccess
stresstosuccess
5155 045d
Reposted fromcalifornia-love california-love
stresstosuccess
stresstosuccess

May 27 2015

stresstosuccess
stresstosuccess
8885 d986
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 24 2015

stresstosuccess
1912 c987
Reposted fromcalifornia-love california-love
stresstosuccess
0576 257b
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 23 2015

stresstosuccess
7910 1468

May 02 2015

stresstosuccess
2157 dbda 500
Reposted fromkaraibski karaibski viadusz dusz
stresstosuccess
5119 d4f5 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame vianowaczi nowaczi
stresstosuccess
Przestałam czekać. Przestałam rozglądać się za miłością. Przestałam liczyć, że może i mnie wkrótce spotka. Nawet już o niej nie marzę. Nie wymyślam rozmaitych scenariuszy, jakby to mogło być. Bo nigdy nie jest tak, jak chcielibyśmy, żeby było.  Przestałam czekać. Gdy na nic nie czekasz, wiesz, że nic się nie wydarzy, nie rozczarowujesz się, że to, o czym śniłeś po nocach, nie przychodzi. Oczywiście, że jest ciężko. Jak mogłoby nie być? Jest tak pusto, smutno i obco. Ale lepsza pustka, smutek i obcość niż rozczarowanie. Przeżyłam wiele razy. Częste rozczarowania powinny uodparniać, przyzwyczajać do bólu. Ale tak nie jest. Mogłabym powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. Przeżywa się bardziej. Bo znowu to samo, bo niepotrzebnie się zaufało, kochało, czekało itd. Dlatego ja już nie czekam. Nie spodziewam się. Nie rozczaruję się.
http://www.gdziesindziej.blogspot.com/
Reposted frommadeliine madeliine viadonootgiveup donootgiveup

April 26 2015

stresstosuccess
stresstosuccess
3514 0a2d 500
Reposted fromrichtich richtich viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
stresstosuccess
5407 520e
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 25 2015

stresstosuccess
8173 baf4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 23 2015

stresstosuccess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl